เกาะติดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวได้ที่

Home >> News - คมชัดลึก >> ภูมิภาค-ประชาคมท้องถิ่น >> สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยยุคแรกเริ่ม

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยยุคแรกเริ่ม

16-Sep-2011 04:09
ชุมชนคนท้องถิ่น : สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยยุคแรกเริ่ม : โดย...เรือนอินทร์

         หน้าพระลานแม่น้ำยม บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ตลอดเดือนกันยายน 2554 มีงานของดีศรีสัชนาลัย บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

         จ.สุโขทัย เป็นถิ่นฐานอาศัยของผู้คนยุคดึกดำบรรพ์อย่างน้อยเมื่อราว 2,500 ปีมาแล้ว พบแหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำยมที่สำคัญคือ ชุมชนถลุงโลหะบ้านวังหาด อ.บ้านด่านลานหอย นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุต่างๆ บริเวณเขาเขน เขากา อ.ศรีนคร, บ้านบึงหญ้า อ.คีรีมาศ ฯลฯ 

         ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหลักฐานชุมชนโบราณในลุ่มน้ำที่ตั้งของเมืองสุโขทัย ก่อนสมัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ห้วยโจน ใกล้วัดพระพายหลวง ศูนย์กลางของชุมชนก่อนสถาปนากรุงสุโขทัยเมื่อราวหลัง พ.ศ.1700 

         ยุคสุวรรณภูมิเมื่อ 2,500 ปีก่อนนั้น สุโขทัยอยู่ยังบนเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการค้าและวัฒนธรรม จากเมืองแถน (เวียดนาม) หลวงพระบาง (ลาว) เข้าสู่ปากลาย, ฝาง, ทุ่งยั้ง, เชลียง และสุโขทัย หรือจากหลวงพระบาง, น่าน, แพร่, สุโขทัย เข้าสู่มะละแหม่ง ในพม่า รวมไปถึงเส้นทางข้ามหุบเขาตะวันออก-ตะวันตกจากชุมชนต่างๆ ในลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำน่าน และภาคกลาง พบโบราณวัตถุที่แสดงถึงการเดินติดต่อไปมาบนเส้นทางเหล่านี้ เช่น มโหระทึกหรือกลองทองที่กระจัดกระจายตามเมืองต่างๆ รวมถึงบริเวณสุโขทัย ต.นาเชิง อ.คีรีมาศ

         เส้นทางเคลื่อนย้ายไปมาเหล่านี้ช่วยสนับสนุนให้บริเวณสุโขทัยพัฒนาต่อมาเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ ประกอบกับบริเวณตะวันตกทางลุ่มแม่น้ำปิงกับลุ่มแม่น้ำยม (เขตต่อเนื่อง จ.ตาก กับ จ.สุโขทัย) เป็นย่านถลุงโลหะที่สำคัญ ถือเป็นชุมชนถลุงเหล็กยุคแรกเริ่มและเป็นต้นประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย ก่อนเข้าสู่ยุคของพ่อขุนศรีนาวนำถุมปกครองและพัฒนาสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย (เชลียง) เจริญเติบโตควบคู่กันprevious
next