เกาะติดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวได้ที่

Home >> News - คมชัดลึก >> พระเครื่อง >> หลวงปู่บุญมีฐิตปุญฺโญ พระศิษย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

หลวงปู่บุญมีฐิตปุญฺโญ พระศิษย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

31-Mar-2011 06:03

 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้ กองพุทธศาสนศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น ปีการศึกษา๒๕๕๒  ณ วัดสามพระยา  กทม. โดย สมเด็จพระวันรัต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในการมอบรางวัล นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 ใน พ.ศ.๒๕๕๓ มีสำนักเรียน และสถานศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ารับรางวัลทั้งหมด ๗๕ แห่ง และหนึ่งในจำนวนนี้ คือ  พระราชญาณมุนี หรือ หลวงพ่อบุญมี ฐิตปุญฺโญ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.สกลนคร และเจ้าอาวาสวัดประชานิยม ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 หลวงพ่อบุญมี ท่านเป็นพระแท้ที่เคร่งครัดในพระวินัยอย่างยิ่ง ถือสันโดษ ชอบนั่งปฏิบัติกรรมฐานตลอดเวลา ชอบออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเสมอมิเคยขาด อีกทั้งเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม แม้กระทั่งพระสายกรรมฐานด้วยกันยังกล่าวยกย่อง และให้ความเลื่อมใสศรัทธาในฐานะ  “พระดีที่กราบไหว้ได้สนิทใจ”

 “บุญมี อำมะวงศ์” เป็นชื่อและสกุลเดิมของ “หลวงพ่อบุญมี” เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๗๑ อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ณ วัดชัยมงคล  อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมี พระอธิการพุฒิ ยโสธโร วัดคามวาสี เป็นพระอุปัชฌาย์

 ภายหลังจากที่บวชแล้ว ท่านได้กลับมาพักจำพรรษา ปฏิบัติธรรมกับ หลวงปู่พร สุมโณ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ณ วัดประชานิยม ต่อจากนั้นก็ได้ไปอยู่ศึกษาธรรมจำพรรษากับหลวงปู่วัน  อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร และครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ ที่เป็นลูกศิษย์สืบแนวการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ครั้นเมื่อเดินธุดงค์ได้สักระยะแล้ว ท่านก็กลับมาพักอยู่กับหลวงปู่พร สุมโณ ที่วัดประชานิยมตามเดิม จนกระทั่งหลวงปู่พรมรณภาพ

 ด้วยความสามารถในการเผยแผ่ธรรม และการปกครองคณะสงฆ์ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประชานิยม พ.ศ.๒๕๑๔ จากนั้นก็ได้เป็นเจ้าคณะตำบลสว่างแดนดิน (ธ) เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน (ธ) แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) โดย พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูบุญสาสน์โกศล พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระพิศาลศาสนกิจ และ พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระราชญาณมุนี 

   ปัจจุบันท่านมีโครงการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสาน องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดหน้าตักกว้าง  ๙ เมตร เพื่อประดิษฐานไว้เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ณ วัดประชานิยม ในการนี้ จึงจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “มหามงคลยิ่ง” เพื่อนำปัจจัยรายได้เป็นทุนทรัพย์ดำเนินการ

 รูปแบบของวัตถุมงคลรุ่นนี้ถือว่าเป็นการสร้างรุ่นแรกจริงๆ คือ พระปรกใบมะขาม (เนื้อเงิน-นวะ-อัลปาก้า-ทองแดง), ล็อกเกตนั่งเต็มองค์หลวงปู่มั่น, เหรียญครึ่งองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  หลังหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล (เหรียญบูรพาจารย์) เนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าเดียว และ ๒ หน้า, เหรียญรูปไข่ หันข้างครึ่งองค์ หลวงปู่บุญมี เนื้อเงินลงยาราชาวดีหน้าเดียว และ ๒ หน้า, พระผงรูปเหมือน หลังโต๊ะหมู่บูชา รุ่นแรก ฝังตะกรุดทองคำ, ฝังตะกรุดเงิน, ฝังตะกรุดทองแดง และตะกรุดทองเหลือง หลวงปู่บุญมีกำหนดอธิษฐานจิตปลุกเสกในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ พุทธศาสนิกชนร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อบุญสม จารุวัณโณ วัดประชานิยม  โทร.๐๘-๗๒๒๐-๙๐๙๑ และ ๐๘-๑๘๒๓-๐๙๙๖

พระกรรมฐานในสกลนคร
 หลังจาก "หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" เป็นพระสงฆ์สายธรรมยุต และพระกรรมฐานไทยมรณภาพเมื่อปี ๒๔๙๒ ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์สืบต่อแนวปฏิบัติของท่านสืบมา โดยเรียกขานว่า "พระกรรมฐานสายวัดป่า" หรือ "พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น" และใน จ.สกลนคร พระเถรานุเถระที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่สืบทอดแนวทางปฏิปทาหลวงปู่มั่น ประกอบด้วย

 ๑.หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโต ปัจจุบันอายุ ๘๖ ปี พรรษาที่ ๖๕ วัดป่าโชคไพศาล บ้านสมสนุก ต.นาซอ อ.วานรนิวาส ๒.หลวงปู่ผ่าน ปญฺญาปทีโป ปัจจุบันอายุ ๘๖ ปี พรรษา ที่ ๖๒ วัดป่าปทีปปุญญาราม บ้านเชื่อม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย ๓.หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม ปัจจุบันอายุ ๗๙ ปี พรรษาที่ ๕๘ วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน

 ๔.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ ปัจจุบันอายุ ๗๗ ปี พรรรษาที่ ๕๗ วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน ๕.พระครูสันตยาภิมณฑ์ สนฺตจิตโต ปัจจุบันอายุ ๗๗ ปี พรรษาที่ ๕๗ วัดสันติสังคาราม หมู่ที่ ๓ ต.สว่าง อ.พรรณนานิคม ๖.หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน ปัจจุบันอายุ ๗๗ ปี พรรษาที่ ๕๖ วัดโสตถิผล บ้านหนองโดก ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม ๗.หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ ปัจจุบันอายยุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๔ วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ต.นิคม อ.นิคมน้ำอูน

 ๘.หลวงปู่เนย สมจิตฺโต ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี พรรษาที่ ๕๒ วัดโนนแสนคำ หมู่ ๓ ต.จริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ ๙.หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี พรรษาที่ ๕๐ วัดป่าแก้วชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน ๑๐.หลวงปู่อว้าน เขมโก ปัจจุบันอายุ ๗๓ ปีพรรษาที่ ๔๙ วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ ๑๖ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ ๑๑.พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี พรรษาที่ ๓๙ วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง ๑๒.พระครูโสภณธรรมานุศิษย์ ยานิโก ปัจจุบันอายุ ๕๘ ปี พรรษาที่ ๓๗ วัดป่าดงชน ต.ดงชน อ.เมือง ๑๓.พระปพนพัชร์ จิรธมฺโม ปัจจุบันอายุ ๕๔ ปี พรรษาที่ ๓๐ วัดคำประมง หมู่ ๔ ต.สว่าง อ.พรรณนานิคม และ ๑๔.หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท ปัจจุบันอายุ ๘๖ปี พรรษาที่ ๒๗ วัดป่าดงหวาย หมู่ ๕ ต.ม่วง อ.บ้านม่วง

0 เรื่อง / ภาพ ไตรเทพ ไกรงู 0previous
next