เกาะติดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวได้ที่

Home >> News - คมชัดลึก >> พระเครื่อง >> อ.เก่งศิวพรอธิบายธรรมผ่านดูดวง

อ.เก่งศิวพรอธิบายธรรมผ่านดูดวง

24-Feb-2012 12:02
อ.เก่ง ศิวพรอธิบายธรรมผ่านคำทำนายดวงชะตา : เรื่อง / ภาพ ไตรเทพ ไกรงู 0

         "ปฏิจจสมุปบาท" (อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด) เป็นหลักธรรมคำสอนที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนา เป็นหลักคำสอนที่แสดงถึงความล้ำเลิศทางปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า และเป็นหลักคำสอนที่แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมอย่างชัดเจน เพราะแสดงให้เห็นถึงหลักกำเนิด การดำเนินไปของสิ่งทั้งปวง และว่าด้วยกฎธรรมชาติของชีวิต
 
             ทั้งนี้หากพิจารณาตามกฎนี้โดยลักษณะเป็นสัจจธรรมแล้ว ทุกชีวิตจะเกิดขึ้นดำรงอยู่ ย่อมเป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน อิงอาศัยกันเกิดขึ้น ดำรงอยู่และเปลี่ยนแปลงไปโดยอิสระไม่ต้องอาศัยส่วนอื่น การดำเนินของชีวิต ย่อมเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ทั้งระบบเหมือนเครื่องยนต์ ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหมายถึง ภาวะที่อาศัยกันเกิดขึ้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า
 
             อิมัสสะมิง สติ อิทัง โหติ หมายถึง เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
 
             อมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชติ หมายถึง เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ก็มีไม่ได้
             
             อิมัสสะมิง อสติ อิทัง น โหติ หมายถึง เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ไม่มี
 
             อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ หมายถึง เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับ
 
             การอธิบายหัวข้อธรรม "ปฏิจจสมุปบาท" ที่กล่าวมาข้างต้น ให้คนทั่วๆ ไป ฟังอาจจะเป็นเรื่องยาก รวมทั้งไม่มีใครสนใจฟัง แต่สำหรับ อ.เก่ง ศิวพร หรือ “มะลิวัลย์ พันธ์ศรี” ผู้คร่ำหวอดในวงการทำนายดวงชะตามาหลายสิบปี กลับใช้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา มาทำนายทายทักบุคคล ซึ่งท่านถือเป็นบุคคลแรกของโลกที่ได้คิดค้นวิธีการดังกล่าวเมื่อไม่กี่ปีมานี้
 
             "เพราะคนมีระดับภูมิปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมไม่เท่ากัน ดังที่พระพุทธเจ้าอุปมาเปรียบบุคคลเหมือนดอกบัว ๔ จำพวก บางครั้งหลักคำสอนทางศาสนา ไม่สามารถแทรกซึมสู่ทุกคนได้ แต่หากใช้หลักโหราศาสตร์เชื่อมโยงกับความเป็นไปของชีวิตและหลักธรรมทางศาสนาอย่างมีเหตุผลเห็นได้ชัด เชื่อว่าการเผยแผ่ศาสนาก็น่าจะได้การตอบสนองของผู้คนมากขึ้น" นี่เป็นเหตุผลของ อ.เก่ง
 
             อย่างก็ตามก่อนที่จะมาอธิบายธรรมผ่านคำทำนายดวงชะตานั้น อ.เก่งเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุทหารอากาศ ๐๑  ดอนเมือง รายการ “เก็บมาฟัง” สอดแทรกคติธรรมและการทำความดีให้กับผู้ฟังรายการ กระทั่งได้มาจัดรายการความเป็นไทย ๙๘.๗๕ ชื่อรายการ “เส้นทางชีวิต” ที่ให้แง่คิดการทำความดี อีกกิจวัตรของท่านอาจารย์เก่งที่ขาดไม่ได้ คือการเจริญสมาธิสวดมนต์อยู่เรื่อยมา พร้อมกับชอบศึกษาธรรมะอยู่เสมอ
 
             นอกจากนี้ยังใฝ่ศึกษาเรื่องราวเร้นลับในชีวิต ทำให้วันหนึ่งท่านได้สนใจโหราศาสตร์ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเตือนสติผู้อื่น กระทั่งได้ศึกษาตำราดูดวงมาหลายสูตร และได้นั่งสมาธิศีลภาวนาจนเกิดสัจธรรมทางความคิด ว่าทุกคนที่เกิดมาล้วนมีวิบากกรรมและผลบุญติดตัวมามากน้อยแตกต่างกัน ทำให้แต่ละคนมีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งตัวเลขของวัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด สามารถนำมาคำนวณเชื่อมโยงกับข้อปฏิบัติทางพุทธศาสนาและรู้ว่าชาติที่แล้วบุคคลนั้น เคยทำกรรมอะไรมาบ้าง และควรจะเน้นปฏิบัติอย่างไรในชาตินี้ เพื่อผ่อนกรรมหนักให้เป็นเบา ทั้งนี้กรรมของแต่ละบุคคลที่เคยทำไว้ ก็มาจากการผิดศีลในข้อห้ามต่างๆ ทางพุทธศาสนา
 
             ในมนุษย์แต่ละคนนั้น จะมีเลขมงคลชีวิตประจำตัวที่แตกต่างกันไป อย่างคนที่ทำนายตามตำรา ปฏิจจสมุปบาท ออกมาเป็นเลข ๙ นั่นก็หมายความว่าบุคคลท่านนั้น จะเป็นคนมีจิตเมตตา อ่อนโยน มีวินัย หลักปฏิบัติของท่านที่มีเลขมงคลเป็น ๙ ก็ต้องรู้จักฝึกสมาธิจิต กำหนดลมหายใจ และทำบุญส่งเสริมศาสนา จึงจะนำพาชีวิตให้สมบูรณ์พูลสุขในทุกๆด้าน
 
             “การค้นพบการดูดวงลักษณะนี้ ใช้วิธีเปิดรหัสชะตาชีวิต วัน เดือน ปี เวลาเกิด จากหนังสือพระไตรปิฎกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท่านได้บัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มประกาศศาสนาพุทธ เป็นต้นมา ทุกคำถาม ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต สามารถตอบด้วยหลักการทางพุทธศาสนา ซึ่งทุกคนควรรู้รหัสชะตาชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตน ปฏิบัติดำรงชีวิตไปอย่างผู้รู้ ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่ออยู่ให้มีความสุขแบบถาวร ปราศจากความทุกข์ แล้วจะได้พบความสุข ความสำเร็จรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป” อ.เก่ง กล่าว
 
              พร้อมกันนี้ อ.เก่ง พูดทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดว่า "แก้ปีชง ๑๐๐ ครั้ง ไม่สู้แก้นิสัยเพียงครั้งเดียว เปลี่ยนชื่อร้อยชื่อไม่สู้ปฏิบัติธรรมและรักษาศีล ๕ หมอดูจำนวนไม่น้อยมักแนะนำให้ทำบุญทำทานเป็นแก้เคราะห์กรรม แต่ยังไม่เท่ากับการแก้กรรมด้วยการปฏิบัติธรรม ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น"
 
             สำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาการเปิดรหัสชีวิต อ.เก่ง เปิดสอนเป็นธรรมทาน ส่วนเงินที่ลูกศิษย์มอบให้นั้นนอกจากนำไปพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานแล้ว ยังนำไปใช้ในการกุศลต่างๆ  ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐-๒๔๕๕-๖๔๕๑, ๐๘-๖๓๒๔-๗๐๘๐ และ ๐๘-๙๔๕๕-๗๙๙๔

 previous
next